Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: "MYSZKA" Agnieszka Malak, Browarowa 7/23, 88-400 Żnin; zwana dalej „MYSZKA”.

2. Państwa dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w następujących celach:

a. w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas  umowy/obsługi o charakterze handlowym – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu - art.6 ust.1 b Rozporządzenia,

b. wykonania przez "MYSZKA"  ciążących na nim obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

3. Z Państwa danych osobowych  będą korzystać:

a. przez czas wykonywania swoich obowiązków upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy "MYSZKA" w związku z umową/obsługi o charakterze handlowym np. wystawianie faktury – art.6 ust.1 c Rozporządzenia,

b. przez czas, do którego obligują "MYSZKA"  inne przepisy szczególne np. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

c. przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy/obsługi o charakterze handlowym.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy/obsługi o charakterze handlowym.

5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein i Islandia)

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (ar.20 Rozporządzenia).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe: "MYSZKA" Agnieszka Malak, Pl. Kilińskiego 14, 62-240 Trzemeszno;

Tel; 502-224-402 , e-mail: sklep@aleko.pl


replica watches for sale